Evästeet ja Tietosuojaseloste


Evästeet

mase design -verkkokaupan evästekäytännöt

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joiden avulla esim. muistamme ostoskorin sisällön, kun kauppa on jäänyt edellisellä ostoskäynnillä kesken. Evästeitä säilytetään asiakkaan tietokoneella. Asiakas voi poistaa evästeet tietokoneeltaan tai kieltää niiden käytön selaimen asetuksista. 

mase design -verkkokauppa kerää evästeitä välittääkseen ostotapahtumaan liittyviä viestejä asiakkaalta kauppaan ja toisinpäin tai helpottaakseen palvelun käyttöä. Keräämämme evästeet eivät aiheuta asiakkaalle sähköpostikaaosta.

Kolmansien osapuolten esim. verkkokauppa-alustan (Shopify lisäosineen) tai sosiaalisen median (Facebook) evästeisiin tai niiden keräämiin tietoihin meillä ei ole käyttöoikeutta.

Seuraamme kävijäliikennettä ja keräämme siihen tarkoitukseen nimettömiä analyysievästeitä Google Analytics-palvelun kautta.

Annamme mielellämme lisätietoja pyydettäessä.   

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on mase designin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.11.2018

1. Rekisterinpitäjä

mase design, (y-tunnus 2292362-3) Heinäsirkankatu 8, 20240 Turku 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marika Seppä, sähköposti 

3. Rekisterin nimi

mase design -verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

  • henkilön etu- ja sukunimi
  • osoitetiedot
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • suoramarkkinointilupa tai -kielto

Asiakkaan tietoja säilytetään lain määräämä vähimmäisaika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Masen asiakasrekisterin tietolähteet

  • asiakas täyttää asiakastietonsa verkkokauppa-alustaan
  • sähkököpostilla
  • puhelimitse
  • messut ja muut tilanteet, joissa asiakas henkilökohtaisesti luovuttaa tietojaan

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).